Fra ide til produkt

Fra ide til produkt

Tværfaglig viden og teknologisk indsigt er i stigende grad grundpræmissen for succes i produktudvikling inden for mange brancher. Et bredt netværk og gode samarbejdspartnere er derfor vigtige elementer.

På Teknologibørs.dk faciliterer og matcher vi grundelementerne til  udvikling af innovative løsninger:

 Bullet Teknologisk ekspertise
 Bullet Markeds- og forretningsforståelse
 Bullet State-of-the-art laboratorier
 Bullet Produktionsfaciliteter

Som deltager på Teknologibørs.dk kan du byde ind med ideer, problemstillinger samt anvendelser inden for energiområdet og gennem netværket på Teknologibørs.dk identificere løsninger, som giver værdi til nye og eksisterende produkter.

 

Test din ide

I Teknologibørsen er det muligt hurtigt at teste ideer og løsningsforslag gennem fremstilling af mock-ups, demonstratorer og prototyper uden først at skulle gennemføre store investeringer i udstyr. Som medlem af Teknologibørsen har du mulighed for at gøre brug af state-of-the-art laboratorie- og produktionsfaciliteter.

Læs mere >

Ekspertrådgivning

Som deltager på Teknologibørsen, er det muligt at gøre brug af et uvildigt ekspertpanel, bestående af innovative og erfarne personer fra universiteter og virksomheder. Ekspertpanelet kan sparre med dig om overvejeler og evaluering af ideer, løsningsforslag til udfordringer og problemer og produktudvikling.

Læs mere >

Innovations- og udviklingsforløb

Det er muligt at indgå samarbejde med Teknologisk Institut om innovations- og udviklingsforløb i alle trin af processen fra ide til produkt: Idemodning, markedsvurdering, forretningsberegning, patentanalyse, demonstrator, prototype og opskalering til produkt.

Læs mere >